اطلاعیه مهم
کاربران گرامی
با توچه به اتمام آپدیت نسخه جدید صرافی ارز دیجیتال نوینتکس ، کاربران قدیمی میتوانند
از سامانه قدیم استفاده نمایند و کاربران جدید از سامانه جدید استفاده نمایند
* از تاریخ 15 آبان 1401 سامانه قدیم غیر فعال میگردد *